Att flytta isär kan medföra jobbiga känslor. Det kommet också med flera praktiska beslut som måste fattas för att ni båda ska gå vidare på ett så smidigt sätt som möjligt. Nedan får du tips på hur du går vidare på ett sunt sätt.

Fundera på beslutet
Ibland kan beslutet att separera komma plötsligt, andra gånger kan ni ha funderat på det en längre tid. Oavsett vilket fallet är vinner ni på att inte agera förhastat. Att hitta nytt boende och de andra förändringarna som en separation kommer med är ganska påtagliga. Därför är det ingenting ni bör göra utan att vara säkra på att det verkligen är vad ni vill. Det här rekommenderas särskilt om ni har barn tillsammans. Ett tips är att prova på att flytta isär innan ni fattar ett permanent beslut. Kanske kan en av er hitta ett tillfälligt boende? Då kan ni se om separationen verkligen känns rätt.

Arbeta dig igenom känslorna
Vid en separation vill man ofta få det hela överstökat så snabbt som möjligt. Man vill komma över relationen och gå vidare. Ett misstag många gör är att inte bejaka sina känslor och prata om dem. Istället försöker man stänga ut allt och inte tänka på det mer. Det är dock ingen sund strategi, eftersom instängda känslor finns kvar i kroppen och kan orsaka depression och ångest. Dessutom kan de påverka dig vid nästa relation. Därför är det viktigt att vara ärlig och diskutera dina känslor med en nära vän eller eventuellt en psykolog. Det beror på hur pass oväntad separationen är och hur starkt du blir påverkad av den.

Försök att kommunicera förnuftigt
Det är självklart att du kan känna dig arg eller besviken när en relation inte fungerar. Att inte vilja prata, bråka eller ha en defensiv kommunikation mot din partner skulle däremot inte lösa någonting. Tänk på att ju snabbare och bättre ni kan komma överens om hur ni ska dela upp boende och andra praktiska saker, desto snabbare kan du lämna relationen och gå vidare med ditt liv.

Försök att nå inre frid
Det finns flera anledningar till att man ofta har så kallat känslomässigt bagage kvar efter en relation. Ofta har det att göra med att man inte accepterar hur den avslutades eller att man blivit orättvist behandlad. För att kunna släppa relationen på riktigt behöver du förlåta din partner, även om du inte berättar det för honom eller henne. Försök att se situationen även från din partners perspektiv. Ett bra sätt att tänka är också att personens handlingar reflekterar graden av emotionell mognad och etiska värderingar. En person kan inte erbjuda mer än vad han eller hon har förmåga att ge.